Om Musikhuvudstaden

”Musikhuvudstaden Norrköping” är en politisk vision som har arbetats fram i samarbete med privata, offentliga och ideella krafter inom Norrköpings musikliv.

Genom att målmedvetet uppmuntra kommunikation, utbildning, företagande och branschutveckling är Norrköping en erkänd musikstad som möts med nyfikenhet och respekt av omvärlden. En stad där musiklivet blomstrar och det finns goda möjligheter att utöva musikbranschens yrken. Dit musikturister av alla slag vill återvända för nya upplevelser.

Tidslinje för projektet:

2012: Startar som samtal om musiklivet, något som förstärks i samband med etableringen av Bråvalla Festival.

2014: En projektledare anställs på halvtid, klustermöten arrangeras och en kartläggning av Norrköpings musikliv färdigställs.

2016: En Handlingsplan formuleras utifrån samtal och visioner. En styrgrupp utses. En arbetsgrupp utses.

2017: En projektledare med placering på Näringslivsavdelningen anställs på heltid med uppdraget att skapa vägen fram till målet. Aktivitetsplanen utgår från handlingsplanen och detta år prioriteras kommunikation, vuxenutbildning, nätverk och projektets framtida organisation.

2018-2020: Projektledaren fortsätter arbetet med att utveckla kreativa näringar i allmänhet och musikstaden i synnerhet.

Projektledare: Sandra Wall, Näringslivsavdelningen. Tel. 011-15 16 27, sandra.wall@norrkoping.se

Arbetsgrupp: Kommundirektör Martin Andreae, näringslivsdirektör Pontus Lindblom, kommunikationsdirektör Louise Flygt, enhetscheferna för Kultur och fritidskontoret, Elsmari Julin och Arbetsmarknadskontoret, Pernilla Ljung Thott, Utredning och utveckling, Per Grundtman samt vd för Upplev Norrköping och Louis De Geer, Magnus Nilsson.
Politisk styrgrupp: Lars Stjernkvist (S) och Sophia Jarl (M).

Norrköpings kommun ska stimulera utvecklingen av Norrköpings musikliv med målet att uppnå visionen för 2035, att vara Sveriges Musikhuvudstad. Projektet spänner över fyra områden: Utbildning, Bransch, Näringsliv och Kommunikation.

  • Området Utbildning ska fokusera på att skapa förutsättningar för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utbilda sig i Norrköping.
  • Området Bransch ska fokusera på att underlätta för musiker, arrangörer och andra yrkesgrupper i musikbranschen att utveckla sig samt skapa plattformar där dessa kan mötas.
  • Området Näringsliv ska fokusera på att stimulera musiklivet i form av näringsverksamhet för att skapa möjligheter för musiker och andra yrkesgrupper i musikbranschen att försörja sig. Ett aktivt musikliv kan också attrahera rätt arbetskraft och kompetens inom andra områden.
  • Området Kommunikation ska fokusera på att kommunicera det som händer inom området i relevanta kanaler och nätverk, skapa nya plattformar och arenor samt använda musik i kommunikativa aktiviteter. Musik stärker Norrköpings identitet och platsvarumärke som stad.

Norrköping ska vara ett nav för nytänkande, nyskapande, turism och företagande inom musikområdet. Musiklivet är inkluderande, jämställt och hållbart.

Musikhuvudstadens handlingsplanPDF (pdf, 152.1 kB)