Om Kulturnatten -
21-27 september

Nu mer än någonsin behöver vi kultur i Norrköping! Samtidigt måste vi minimera smittspridning av coronaviruset. Därför kommer Kulturnatten att förlängas till en hel vecka, från den 21 september till den 27 september. Vi kallar den Kulturnatten+.

1. Varför gör ni en alternativ Kulturnatt?

Nu mer än någonsin behöver vi kultur och vi behöver stötta kulturlivet i Norrköping. Det är vårt fokus. Samtidigt måste vi minimera smittspridning. Därför kommer Kulturnatten att förlängas till en hel vecka, från den 21 september till den 27 september. Vi kallar den Kulturnatten+.
Arrangörer uppmanas att tänka nytt, tänka digitalt och förlägga sina aktiviteter utomhus i möjligaste mån. Det kommer att bli en vecka full av kultur, både i hjärtat av Norrköping och utanför city.

I år välkomnas även evenemang som sker utanför city för att sprida evenemangen inte bara i tid utan även geografiskt.
Utgångspunkten är att genomföra Kulturnatten + på ett säkert och tryggt sätt för att minimera smittspridning. Kultur- och fritidskontoret följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

2.Hur kommer Kulturnatten+ att se ut?

Det är hela Norrköping som gör Kulturnatten+, arrangörer och publiken. Kultur- och fritidskontorets roll är att samordna det hela och vi kommer att arbeta för att sprida evenemangen tidsmässigt, i ett större geografiskt område och framförallt uppmana alla arrangörer att i möjligaste mån göra digitala evenemang. Vi vill att arrangörerna tänker om och tänker nytt.

3.Hur säkerställer ni max 50 personer?

Genom att förlänga Kulturnatten till en hel vecka så sprider vi ut evenemangen och kultur- och fritidskontoret uppmanar alla arrangörer att så långt det är möjligt att genomföra digitala evenemang. Om en arrangör genomför ett fysiskt evenemang är det arrangörens ansvar att se till att det är max 50 personer. Kultur- och fritidskontoret kommer att stötta med information och olika skyltar för att påminna om att hålla avstånd och vara noga med handhygien. Det är alla vi som jobbar med Kulturnatten och som besöker Kulturnatten som tillsammans behöver följa de restriktioner som gäller. Vi kommer att föra en tät dialog med varje arrangör för att säkerställa en trygg och säker Kulturnatten+.

4. Vem ansvarar för vad?

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för samordning och planering utifrån rådande läge, marktillstånd samt information kopplat till covid-19. Varje arrangör ansvarar för sitt evenemang, innehåll och ansvarar för att det är max 50 personer varje evenemang. Besökarna har alla ett ansvar att hålla avstånd och vara noga med handhygien. Om man inte är frisk kan man inte delta fysiskt på plats men ändå det ta del av det digitala utbudet under hela veckan som Kulturnatten+ pågår.

5. Blir det ändå inte så att lördagen blir den stora Kulturnatten?

Många har under årens lopp velat att vi skulle förlänga Kulturnatten. Vi kommer göra en planering där vi sprider ut de olika evenemangen både tidsmässigt och geografiskt.

6. Kommer ni få polistillstånd – det fick inte Astrid Lindgrens värld?

Vi för en dialog med säkerhetsenheten och med polisen för att säkerställa att Kulturnatten+ genomförs på ett säkert och tryggt sätt.

7. Kommer det att bli en gemensam digital plattform eller kommer alla arrangörer ha sin egen plattform för de digitala evenemangen?

Vi undersöker möjligheten att ordna en gemensam plattform där de digitala arrangemangen läggs upp. Vi strävar efter att det ska bli enkelt för arrangörerna att lägga upp sitt material, och enkelt för besökaren att filtrera och hitta saker som de är intresserade av.

8. Vad säger arrangörerna?

Så här långt har vi bara fått positiva reaktioner. Alla är måna om att Kulturnatten genomförs i år men har också förståelse för att den kommer att se annorlunda ut med hänsyn till Covid-19.

9. Hur gör ni med dem som är 70+?

För 70+ och för andra riskgrupper kommer det finnas digitala evenemang och utomhusaktiviteter som alla kan ta del av under veckan som Kulturnatten+ pågår.

10. Vad gör ni om Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner?

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att anpassa Kulturnatten + om de ändras.

Arrangerades för första gången 3 oktober 1986

”Hela staden kommer sjuda av liv och rörelse!” stod det i första upplagan av kulturnattens programblad. Konstutställningar, dans, bokbord, film, poesi, stadsvandring, skrivstuga, pub, café och konserter är utdrag från programbladet med sammantaget 59 stycken programpunkter på 26 platser i staden. Och det blev en succé!

Ett halvår innan formulerades en fråga ihop med en kopia på en tidningsartikel från Lunds första kulturnatt året innan: ”Kan vi göra något sånt här?”. Arbetet planerades och utfördes inom avdelningen "Allmän kultur" med Karl Magnus Peurell och Barbro Mellqvist i spetsen. Utan avsatt budget påbörjades projektet med en entusiastisk vision om en kulturnatt redan till hösten samma år. Information om idén spreds till alla tänkbara aktörer och kulturnattsprogrammet smattrades in på maskin och textades delvis för hand, för att sedan kopieras upp på kontoret. Med cykel sattes hemmagjorda ”affischer” upp.

Men det var även här, redan vid Norrköpings allra första kulturnatt, som idén om att en Norrköpingsbaserad konstnär skulle skapa den årliga kulturnattsaffischen, en tradition som är här för att stanna.

Vad gör Norrköpings kommun, Kultur- och fritidskontoret?

  • Tillstånd - Vi söker polistillstånd för de offentliga platserna i centrala Norrköping, där arrangörer kan tänkas vilja lägga program.
  • Samordning - Vi samlar in arrangörers önskemål om att ha program på offentlig plats och kan föreslå samarbeten mellan aktörer för arrangemang.
  • Marknadsföring - Vi samlar och redigerar programtexter för samtliga aktiviteter under Kulturnatten och ansvarar för att ge ut ett programblad. Vi ansvarar också för Kulturnattens hemsida, producerar affischer, annonser och pressmeddelanden.
  • Arrangör - Vi bidrar med arrangemang på Konstmuseet, Stadsbiblioteket, Stadsmuseum, Kulturskolan och Cnema.