Affischer

Kulturnattens affischer från 1986 till idag

Varje år formger en ny Norrköpingskonstnär Kulturnattens affisch. Här hittar du Kulturnattens affischer från år 1986 fram till idag. Du kan klicka på en affisch för att se den som en större bild.

2020 - David Örtenblad Savel

Affisch för Kulturnatten 2018 av Sandra Björn

2019 - Elin Svensson

Affisch för Kulturnatten 2018 av Sandra Björn

2018 - Sandra Björn

Affisch för Kulturnatten 2017 av Erika Pardo Skoug

2017 - Erika Pardo Skoug

Affisch från Kulturnatten 2016 av Dani Slipicevic

2016 - Dani Slipicevic

Affisch från Kulturnatten 2015 av Conny Johansson och Stefania Paola Randolfi

2015 - Conny Johansson och Stefania Paola Randolfi

Affisch för Kulturnatten 2014 av Éli Ismael

2014 - Éli Ismael
Konstverket är beskuret för affischformat.

Affisch för Kulturnatten 2013 av Anna Nygren

2013 - Anna Nygren

Affisch för Kulturnatten 2012 av Jonna Björnstjerna

2012 - Jonna Björnstjerna

Affisch för Kulturnatten 2011 av Mohammed Sami

2011 - Mohammed Sami
Konstverket är beskuret för affischformat.

Affisch för Kulturnatten 2010 av Anna Timofeeva Hjelm

2010 - Anna Timofeeva Hjelm

Affisch för Kulturnatten 2009 av Sahar Burhan

2009 - Sahar Burhan

Affisch för Kulturnatten 2008 av Linda Ståhlberg

2008 - Linda Ståhlberg

Affisch för Kulturnatten 2007 av Love Dahlstedt

2007 - Love Dahlstedt

Affisch för Kulturnatten 2006 av Niklas Bethke

2006 - Niklas Bethke

Affisch för Kulturnatten 2005 av Maria Andersson

2005 - Maria Andersson

Affisch för Kulturnatten 2004 av Andreas Paleologos

2004 - Andreas Paleologos

Affisch för Kulturnatten 2003 av Erik Cederquist

2003 - Erik Cederquist

Affisch för Kulturnatten 2002 av Jonny Olsson

2002 - Jonny Olsson

Affisch för Kulturnatten 2001 av Stina Hallgren

2001 - Stina Hallgren

Affisch för Kulturnatten 2000 av Martin Friberg

2000 - Martin Friberg

Affisch för Kulturnatten 1991 av Jan Allam Gustavsson

1999 - Jan Allam Gustavsson

Affisch för Kulturnatten 1998 av Birger Strååt

1998 - Birger Strååt

Affisch för Kulturnatten 1997 av Berit Hammarbäck

1997 - Berit Hammarbäck

Affisch för Kulturnatten 1996 av Ulf Lundkvist

1996 - Ulf Lundkvist

Affisch för Kulturnatten 1995 av Eskil Hansson

1995 - Eskil Hansson

Affisch för Kulturnatten 1994 av Liisa Chaduri

1994 - Liisa Chaduri

Affisch för Kulturnatten 1993 av Mattias Rydén

1993 - Mattias Rydén

Affisch för Kulturnatten 1992 av Monika Frisendahl

1992 - Monika Frisendahl

Affisch för Kulturnatten 1991 av Åke Bjurhamn

1991 - Åke Bjurhamn

Affisch för Kulturnatten 1990 av Helen Forsberg

1990 - Helen Forsberg

Affisch för Kulturnatten 1989 av Wilhelm Lindwall

1989 - Wilhelm Lindwall

Affisch för Kulturnatten 1988 av Lennart Derwinger

1988 - Lennart Derwinger

Affisch för Kulturnatten 1987 av Jan-Erik Frisendahl

1987 - Jan-Erik Frisendahl

Affisch för Kulturnatten 1986 av Stefan Teleman

1986 - Stefan Teleman