Tillstånd och regler

Här finns information och länkar till hur du som företagare och privatperson ska göra för att få:

  • använda offentlig plats
  • bygglov
  • livsmedel och försäljning, alkoholservering
  • miljö och natur

 

Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med tekniska kontoret.

 

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping; genom evenemang, försäljning, uteservering med mera. Läs mer här.

 

Bygglov

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. Läs mer här.

 

Livsmedel och försäljning samt alkoholservering

För att starta företag inom livsmedels- och restaurangbranschen behöver företagare ansöka om många tillstånd. Det kan till exempel vara registrering av verksamheten, ansökan om alkoholtillstånd, lotteritillstånd eller receptfria läkemedel. Läs mer här.

 

Miljö och natur

Här hittar du mer information som rör allt inom till exempel hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet, lantbruk och transporter. Läs mer här.