INVESTERA & ETABLERA

Växande befolkning och stigande bostadspriser

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Byggkranarna har under de senaste åren blivit ett vanligt inslag i stadsbilden. I våras passerade Norrköping 140 000 invånare och staden fortsätter att växa.

Men det är bara början. I vår framtidsvision tar vi sikte på år 2035. Då ska vi vara mer än 175 000 invånare. Fram till dess planerar vi att bygga 15 000 nya bostäder runt om i kommunen.

 

Diagrammet
visar den faktiska befolkningsökningen från år 2000 och fram till idag samt en
prognos och utblick för hur befolkningen kommer att fortsätta utvecklas fram
till år 2026. 

Stigande bostadspriser

Bostadspriserna i Norrköping har länge legat något under priserna i jämförbara kommuner. Men priserna har stigit kraftigt under de senaste åren och vi är nu i nivå med andra städer i samma storlek i Sverige. Hitta aktuell statistik om bostadspriserna här.