LOGISTIKLÄGET

Logistikläget:
80% av Sveriges befolkning, företag & BNP inom 400 km

Norrköping anses ha ett av Sveriges bästa logistiklägen. Här möts, tåg, sjöfart, flyg och europavägar. I kombination med ledande logistikkompetens gör att Norrköping kan erbjuda ett av de starkaste naven i det svenska transportsystemet. Här finns stor kapacitet, och inte minst lika viktigt, ett stort utrymme för expansion.

Fördubblad kajyta och ännu bättre anslutningar med järnväg och väg

Norrköpings hamn expanderar kraftigt och planerar just nu för en dubblering av kajytan i Pampushamnen. Samtidigt förbättras tillgängligheten till hamnen genom att Kardonbanan byggs, en elektrifierad järnvägsanslutning direkt mellan stambanan och hamnen. Trafikverket planerar också för en ny direktanslutning mellan hamnen och E4/E22.

 

Stora investeringar har gjorts i hamnanläggningen, med en ny containerhamn och integrerad kombiterminal. Containertillväxten har varit kraftig, och hamnen är idag en av landets största containerterminaler. Marknadens ledande containerrederier trafikerar hamnen med ett stabilt linjeutbud. Norrköpings kommun investerar en miljard i en större hamnutbyggnad för effektivisering och för att kunna utöka verksamheten.

Flygplats 5 minuter från stadskärnan

Norrköping airport ligger fem minuter från stadskärnan och har dagliga anslutningsflyg till Munchens flygplats, utnämnd till en av Europas bästa flygplatser med direktflyg till 280 destinationer. Förutom direktflyg erbjuds effektivt och smidigt fraktflyg, bland annat finns det reguljärflyg till New York via Reykjavik. Norrköping airport är Sveriges 4:e största flygplats för charterresor och erbjuder totalt 16 destinationer.

Etablera din verksamhet i Norrköping

På Händelö, Södra Malmölandet och i Herstadbergs verksamhetsområde erbjuder Norrköpings kommun större logistik- och industritomter. Områdena utmärks alla av sina mycket goda infrastrukturlägen.

 

Läs mer om ledig industrimark på norrkoping.se eller kontakta oss så berättar vi mer.