Fritid

I Norrköping skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Här finns närheten till havet, landet och citypulsen. Våra naturområden, parker och promenaderna som ringar in vår stad är grunden i ett kontrastrikt Norrköping. Här finns en bredd av kultur-, idrotts- och nöjesliv som skapar mötesplatser och möjligheter till både personlig utveckling och rekreation. Utbudet är av högsta klass, med en närhet som förstärker upplevelsen för både invånare och besökare.