Nästa steg

Att som student tidigt hamna i kontakt med näringslivet banar självklart väg för tiden efter studierna. Sedan länge finns det ett etablerat samarbete mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun kring olika typer av studentarbeten och praktik under utbildningstiden. Att starta eget är kanske inte för alla, men för de som känner entreprenörglöden i sig är Norrköping definitivt rätt stad att låta den sätta fart.

Hitta arbete

I Norrköping finns jobb för dig. Vi är Sveriges åttonde största kommun med 140 000 invånare och vi växer stadigt år efter år. Våra största branscher är vård och omsorg, handel, tillverkning och utbildning. Byggsektorn är på stark framfart och när arbetet med Ostlänken, den största infrastrukturinvesteringen i modern tid, är igång stärker vi vår position som en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

 

Du hittar fler nyttiga länkar under Bo & Leva / Hitta arbete.

 

Studentmedarbetare

Redan innan du tagit examen har du möjlighet att få in en fot i arbetslivet i kommunen. När du läser ditt sista år på ett program vid Linköpings universitet kan du söka ledig plats som studentmedarbetare i Norrköpings kommun.

 

Som studentmedarbetare får du goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom det aktuella kompetensområdet. Läs mer och se lediga platserlänk till annan webbplats.

 

Starta eget företag efter studierna 

Demola

Demolalänk till annan webbplats är en först och främst en kurs som kopplar ihop studenter vid Linköpings universitet med näringslivet - en kurs som kanske senare utmynnar i uppstart av eget företeg, vem vet. I Demola-projekt jobbar studenter skarpt med projektarbete i gruppform – och får högskolepoäng för det. Lösningar framtagna inom Demola ägs av projektgruppen. Vill uppdragsgivaren använda dessa, eller fortsätta att utveckla dem i egen regi, behöver de först köpa rättigheterna. Hela köpeskillingen tillfaller projektgruppen.

 

Norrköping Science Park (NOSP)

NOSP - Norrköping Science Parklänk till annan webbplats bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Lokalen Coffice ligger i hjärtat av industriområdet i Norrköping och är mötesplatsen för studenter, bolag och nyföretagare. NOSP hjälper dig med coachning, matchning och utbildning och för dig som har en affärsidé finns en startup-kurs där du lär dig starta, leda och utveckla företag. Detta i en kreativ miljö, sida vid sida med andra bolag och människor där möjligheterna för utbyten och samarbeten flödar likt gratis kaffe (som förresten också finns).

 

LiU Innovation

LiU Innovationlänk till annan webbplats hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns elva innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart, finansierings- och patentfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovation arbetar under sekretess och är kostnadsfritt för dig vid LiU. Ett tips är att slänga iväg ett mail och gå och ta en kopp kaffe som första steg!

 

LEAD – LiU Entrepreneurship and Development

LEAD – LiU Entrepreneurship and Developmentlänk till annan webbplats är verksamma i Norrköping och Linköping och ägs av Linköpings universitet via det helägda dotterbolaget LiU Holding AB. LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av start-ups genom att förse innovatörer och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för att nå snabbare och säkrare tillväxt. Något för dig med ett företag som vill växa, med andra ord!

 

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrumlänk till annan webbplats ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller annat som rör företagande. Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare ett nätverk av samarbetspartners som stöder dem med både finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.