8 juni 2018

Regeringen ger Ostlänken grönt ljus

Regeringen har nu fattat två viktiga beslut gällande den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Besluten innebär att planeringen av Ostlänken kan fortsätta i oförminskad takt.

I förra veckan fattare regeringen beslut kring finansieringen av Ostlänken. Ostlänken finns med i den nya nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken.

Igår kom ytterligare ett beslut från regeringen där de gett Trafikverket tillåtelse att bygga Ostlänken inom den föreslagna korridoren. För att bygga ny järnväg krävs att regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken.

– Veckans båda besked från regeringen innebär ett stort kliv framåt mot byggandet av Ostlänken. Det är glädjande att regeringen nu fastställer den dragning som vi länge jobbat för. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla staden i oförminskad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Så här säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande:

− Regeringen har en mycket hög ambition i klimatpolitiken. Dagens beslut om Ostlänken är ett viktigt steg i satsningen på ett modernt och hållbart transportsystem.