23 april 2018

Toppbetyg till Norrköpings förskolor

Årets förskoleenkät visar att vårdnadshavare har mycket stort förtroende för de kommunala förskolorna i Norrköping. FOTO: Shutterstock

96 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn känner sig trygga och trivs i förskolan. Det visar årets förskoleenkät.

Ungefär lika många upplever att alla barn får samma förutsättningar, att barnen får ett respektfullt bemötande samt är tydlig med att kränkningar inte är acceptabla i förskolan. Svaren är också starkt överhängande positiva gällande förskolans förmåga att väcka lusten att lära, ge stöd och hjälp när det behövs samt att förskolan erbjuder en stimulerande miljö. Svarsfrekvensen är 79 procent, vilket ger ett statistiskt pålitligt underlag. Resultatet visar att vårdnadshavare har mycket stort förtroende för de kommunala förskolorna i Norrköping.

 

– Det känns fantastiskt att få ett kvitto på att det målmedvetna och engagerade arbete som förskolecheferna driver tillsammans med personalen varje dag gör skillnad för barnen och deras vårdnadshavare, säger Adam Olofsson, verksamhetschef förskola.

 

– Det är samtidigt viktigt att vi fortsätter att vara lyhörda och fånga upp varje signal om var vi behöver höja kvaliteten ytterligare. Varje barn och vårdnadshavare ska känna sig trygg med oss i vår verksamhet, säger Caroline Strid, verksamhetschef förskola.

 

Förskolenkäten genomförs varje år och i den har vårdnadshavare till barn i förskolan möjlighet att ge sina synpunkter och upplevelser av verksamheten.