18 april 2018

Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

Rasphusplan vid kanalen i centrala Inre hamnen.

Rasphusplan vid kanalen i centrala Inre hamnen. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Samtidigt godkändes detaljplanen för den första etappen som kommunfullmäktige ska besluta om senare i vår. Det betyder att ett viktigt steg har tagits mot att skapa en ny innerstadsdel med omkring 3000 nya bostäder i Norrköping.

Arbetet med den första den första etappen av Inre hamnen, med omkring 1 000 nya bostäder vid Motala ström har pågått under flera år. Nu är detaljplanen klar och godkänd av stadsplaneringsnämnden. Innan bygget kan starta ska kommunfullmäktige också fatta beslut, vilket planeras i juni 2018. Antas planen och vinner laga kraft kan arbetet med att bygga gator, kajer och andra allmänna platser komma igång under hösten/vintern 2018.

 

Nu börjar arbetet med etapp 2

I och med att detaljplanen för den första etappen är klar, påbörjas arbetet med den andra etappen, närmast Norra Promenaden.

 

- Det blir en naturlig fortsättning på arbetet med att skapa en ny innerstadsdel i attraktivt läge när staden, vattnet och resecentrum, säger Linda Gårlin, planarkitekt.

 

- Vi räknar med att planarbetet för den andra etappen ska gå snabbare då vi redan har gjort flera utredningar som omfattar hela området och kan ta med oss idéer och erfarenheter från den första etappen, fortsätter Linda Gårlin.

 

Ungefär hälften av marken i den andra etappen ägs av kommunen. Den marken kommer i stor utsträckning att tilldelas privata aktörer som kan utveckla nya bostäder, kontor eller andra verksamheter i Inre hamnen. Inom etapp 2 ska det även göras plats för flera av de funktioner som behövs för stadsdelen så som förskolor. Här planeras också för en aktivitetspark - ett grönt stråk som sträcker sig mellan den framtida stadsparken i Johannisborg och den nya parken med kanaler och publika bad i den första etappen.


Kartbild som visar indelningen av etapp ett och två