7 december 2017

Grattis Strykjärnet 100 år!

Strykjärnet taget år 1922 av fotografen Gustaf Lidberg i samband med att Strömmen reglerades

Ur Norrköpings Stadsarkiv: Strykjärnet taget år 1922 av fotografen Gustaf Lidberg i samband med att Strömmen reglerades.

På lördag står Arbetets museum som värd när industribyggnaden Strykjärnet firar 100-årsjubileum. Norrköpings kommun har bidragit med medel till en film som kommer att presenteras under festligheterna.

Filmen planeras att visas i Strykjärnets fönster på tredje våningen. Den kommer att kunna ses från utsidan av byggnaden och ska ge en inblick i hur det hade kunnat se ut om man haft möjligheten att titta in i Strykjärnet under den tid som textilindustrin var i full gång.

 

– Det här är kommunens sätt att hylla en betydelsefull byggnad som än idag sätter sin prägel på Norrköping. Installationen är tänkt att ge en känsla för Strykjärnets roll genom Norrköpings historia, och vi hoppas att den kommer att uppskattas av både besökare och förbipasserande, säger kommunikationsdirektör Louise Flygt.

 

Byggnaden Strykjärnet ritades av arkitekten Folke Bensow, och stod klar 1917. Den användes fram till 1934 som väveri av dåvarande Holmens Bruks och Fabriks AB. Arbetet med textilier fortsatte i olika former fram till 1960-talet då Holmens började avveckla textilarbetet på grund av textilkrisen. 1964 lade Holmens ned bomullsindustrin och 1970 försvann yllefabrikationen. Under 1980-talet började industrier och företag verka på platsen igen, och i december 1991 öppnades Arbetets museum. Samma år byggnadsminnesförklarades Strykjärnet.

 

– Det finns ingen annan byggnad som så tydligt symboliserar staden Norrköping. Den representerar både Industrilandskapets historiska betydelse och den framtidstro som ligger till grund för att kommunen stadigt växer och utvecklas. Jag ser fram emot att få möjlighet att fira Strykjärnet!, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

En symbolisk check om 100 000 kronor kommer att överlämnas av Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, på lördag i samband med programpunkten Firandet av huset 100 år klockan 13:45 i Biblioteket på plan 4. Nils Ringborg, vd Holmen Paper, medverkar också under programpunkten och Norrköpingsprofilen Magnus Höjer berättar även mer om filmen som producerats.

 

Fullständigt program för firandet den 9 december

 

Stadsarkivet i Norrköping har tagit fram bilder på Strykjärnet genom historien. Dessa, samt en nytagen bild, finns som bifogat material i pressmeddelandet från Norrköpings kommun.