Butängen och  resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

Rätt läge för Norrköpings nya resecentrum

 Just nu pågår intensiv planering av hur Ostlänken ska byggas i Norrköping. Ett viktigt beslut som ska fattas är placeringen av Norrköpings nya resecentrum. Bland annat jämförs kostnader, tekniska lösningar och påverkan på stadsbilden för de båda förslagen; på marken eller upphöjt läge.

 

Norrköpings kommun arbetar för att det nya resecentrumet ska byggas i upphöjt läge, där bland annat spårvagnar kan passera under spåren. Ett upphöjt läge skulle innebära att stadens nuvarande huvudstråk, Drottninggatan, skulle kunna löpa rakt igenom resecentrum – under spåren – och få sin naturliga förlängning på andra sidan järnvägen. Det upphöjda läget skapar dessutom bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.